กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1

กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1

5 ต.ค. 2024

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 150 คน

กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อมTGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต)

(6 ชั่วโมง)


น้องๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบ 2 ส่วนสำคัญ คือ 

1. การคิดอย่างมีเหตุผล (critical and logical thinking)ซึ่งมี 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ความสามารถทางภาษา(verbal) ความสามารถทางตัวเลข(numerical) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์(spatial) ความสามารถทางเหตุผล(reasoning)

2. สมรรถนะการทำงานในอนาคต(future workforce competency) ซึ่งมี 4 ทักษะย่อย ได้แก่การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม(value creation & Innovation) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน(complex problem solving) การบริหารจัดการอารมณ์(emotional governance) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม(civic engagement)


สอนโดย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกลุ่มศิษย์เก่าจุฬาฯทุนรัฐบาลต่างประเทศ เพจ สอบติด

สถานที่ 
ห้องบรรยายอาคารแว่นแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนที่

เวลา 
09.00-16.00 วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2567

(ผู้เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตร)


**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับเกียรติบัตร Electronic ทุกท่าน
***กิจกรรมสำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box (CU Box/TU Box) มีสิทธ์เข้าร่วมทุกคน หากรอบแรกผู้เข้าร่วมเต็ม โปรดติดตามข่าวการเปิดรอบต่อไปทาง LINE @edugothailand 


ลงทะเบียนกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนกิจกรรม

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม Edugo อื่นๆ

เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

3 ส.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 40 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ส.ค. 2024

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 150 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมพิชิต  CU-TEP รอบที่ 1

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1

24 ส.ค. 2024 - 25 ส.ค. 2024

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box - CU Box

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน