เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

6 ต.ค. 2024

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 45 คน

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

(กิจกรรมเลือก)

พวกเราหลายๆคนอาจจะเคยไปเดินชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือที่นักประวัติศาสตร์เรียกกันติดปากว่า วังหน้า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่รวบรวมศิลปวัตถุสำคัญของประเทศไทย อีกทั้งสถานที่นี้ยังถือเป็นโบราณสถานสำคัญของรัตนโกสินทร์ กิจกรรมนี้น้องๆ จะได้ชมศิลปวัตถุสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รวมถึงได้ทราบถึงความสำคัญของการจัดการรักษาและบูรณะโบราณวัตถุของไทย


กิจกรรมโดย 
EDUGO THAILAND และกรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

สถานที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แผนที่

เวลา
09.00-15.00 วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567


**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับเกียรติบัตร Electronic ทุกท่าน

***กิจกรรมเลือกสำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box (CU Box/TU Box) มีสิทธ์เข้าร่วม 1 กิจกรรมจากทั้งหมด 16 กิจกรรม 

กรณีต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ต้องแจ้งขอยกเลิกก่อนกำหนดการณ์กิจกรรม 7 วัน ผ่านช่องทางไลน์ 
LINE : Edugo Wish Box

ทีมงาน Edugo ของสงวนสิทธิ์กรณีมีเหตุเลื่อนกำหนดการณ์กิจกรรม โดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง 
LINE : Edugo Wish Box โปรดติดตามข่าวการเปิดรอบต่อไปทาง LINE @edugothailand 

ลงทะเบียนกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนกิจกรรม

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม Edugo อื่นๆ

เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

3 ส.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 40 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ส.ค. 2024

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 150 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมพิชิต  CU-TEP รอบที่ 1

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1

24 ส.ค. 2024 - 25 ส.ค. 2024

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box - CU Box

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน