เปิดโลกเรียนรู้การปฐมพยาบาล

เปิดโลกเรียนรู้การปฐมพยาบาล

18 ต.ค. 2024

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 60 คน

เปิดโลกเรียนรู้การปฐมพยาบาล

(กิจกรรมเลือก)

การปฐมพยาบาลเป็นทักษะสำคัญที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพหรืออุบัติเหตุได้ ในกิจกรรมนี้น้องๆจะได้เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ โดยคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

(มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแรกของไทย และเป็นมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ปรัชญา "ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง")


กิจกรรมโดย
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แผนที่

เวลา
09.00-16.00 วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567

**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับเกียรติบัตร Electronic ทุกท่าน
***กิจกรรมเลือกสำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box (CU Box/TU Box) มีสิทธ์เข้าร่วม 1 กิจกรรมจากทั้งหมด 16 กิจกรรม 

กรณีต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ต้องแจ้งขอยกเลิกก่อนกำหนดการณ์กิจกรรม 7 วัน ผ่านช่องทางไลน์ LINE : Edugo Wish Box

ทีมงาน Edugo ของสงวนสิทธิ์กรณีมีเหตุเลื่อนกำหนดการณ์กิจกรรม โดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง LINE : Edugo Wish Box โปรดติดตามข่าวการเปิดรอบต่อไปทาง LINE @edugothailand 


ลงทะเบียนกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนกิจกรรม

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม Edugo อื่นๆ

เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

3 ส.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 40 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ส.ค. 2024

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 150 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมพิชิต  CU-TEP รอบที่ 1

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1

24 ส.ค. 2024 - 25 ส.ค. 2024

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box - CU Box

ราคา
ฟรี

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน