Edugo TU Box

ราคา
8,900 บาท
10,900

เหลืออีก 388 เซ็ต

Edugo TU Box ออกแบบมาเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์การศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

 • เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับการพิชิตข้อสอบ TU-GET โดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 วันเต็ม
 • เตรียมพร้อม TGAT 1, 2 และ3 แบบเข้มข้น 2 วันเต็ม
 • เทคนิคการปั้นพอร์ตและการสัมภาษณ์จากอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 วันเต็ม
 • กิจกรรมเลือกพร้อมเกียรติบัตรจากองค์การระดับชาติคนละ1กิจกรรม
สั่งซื้อ
ของที่จะได้รับในเซ็ต

Edugo TU Box ออกแบบมาเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะรอบ Portfolio เป็นพิเศษ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆที่ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ภายในกล่องบรรจุนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอ็ดดูโก ออกแบบร่วมกับพันธมิตรองค์กรด้านการศึกษาโดยผ่านการรู้จักตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม www.edugothailand.com กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ การอบรมเตรียมพร้อมสนามสอบ TU-GET การเตรียมตัวสำหรับการสอบ TGAT เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองกล่องใบนี้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากที่สุด

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอด 1 ปีเต็ม ไอเทมทุกชิ้นในกล่องนี้ ล้วนถูกออกแบบ คัดเลือก และถูกสร้างมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ครอบครองกล่องนี้เตรียม Portfolio ที่ทรงพลัง มีความมั่นใจเข้าสู่กระบวนการ TCAS และ เตรียมพร้อมสำหรับข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจขึ้น ในขณะเดียวกันที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการได้รับคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝัน

*EDUGO เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอ็ดดูโก แพลตฟอร์มเพื่อนร่วมทางเพื่อการศึกษาบนโลกดิจิทัล ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

น้องๆ ที่ซื้อกล่อง Edugo TU Box จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลักได้ทั้งหมด 4 กิจกรรม
ทุกกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการประเมิน

1. กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” พร้อมเทคนิคการเขียน SoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 14.30 น.
 • สถานที่จัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2. กิจกรรม 2 วันสุดฟิต พิชิต TU-GET

 • รอบที่ 1 เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 7 - 8 กันยายน 67
 • รอบที่ 2 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 18-19 มกราคม 68
 • สถานที่จัด สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

3. กิจกรรมเตรียมพร้อมข้อสอบ TGAT 1 English Intensive

 • รอบที่ 1 เสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 67
 • รอบที่ 2 เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 67
 • สถานที่จัด ห้องบรรยายอาคารแว่นแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ห้องบรรยายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4. กิจกรรมเตรียมพร้อมข้อสอบ TGAT 2-3 การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต

 • รอบที่ 1 เสาร์ที่ 14 กันยายน 67
 • รอบที่ 2 เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 67
 • สถานที่จัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมเลือก กิจกรรมในผู้เป็นเจ้าของกล่องเลือกเข้า 1 กิจกรรมจากตัวเลือก 16 กิจกรรมตามที่ตัวเองสนใจเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด ส่วนกิจกรรม Online น้องๆ สามารถเข้าร่วมทุกคน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ร่วมจัดโดยพันธมิตรทางการศึกษาของเอ็ดดูโกประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำ องค์การมหาชน หน่วยงานภาครัฐ และพี่ๆ บัดดี้ที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. วิวิธชาติพันธุ์

เมื่อวัฒนธรรมคือของใกล้ตัว จัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2. เปิดโลกสายด้อม

กระแส K-Pop และวัฒนธรรมอาหาร soft power ของแดนกิมจิ จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

3. เปิดโลกโบราณคดี

เปิดโลกโบราณคดี ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

4. เปิดคนดังในอาเซียน

เปิดคนดังในอาเซียน ตอน คนดังยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยใหม่ จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

5. เปิดโลกสงครามจากเกมส์ดัง

เปิดโลกสงคราม ต้นทางเกมดัง จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6. เปิดโลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เปิดโลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพฯและเมืองพัทยา จัดที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

7. เปิดโลกเรียนรู้การปฐมพยาบาล

เปิดโลกเรียนรู้การปฐมพยาบาล จัดที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

8. เปิดโลกวัฒนธรรม

เปิดโลกวัฒนธรรม กับการ์ดเกมส์ ผี พระ เจ้า (Faith Factors) โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

9. เปิดโลกการทำงานของนักชีววิทยา

ตอน เรียนและรู้ในเรื่องสัตววิทยา จัดที่ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. เปิดโลกดนตรี

เปิดโลกดนตรี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

11. เปิดห้องปฏิบัติการ Animal Body and Museum Tour

เปิดห้องปฏิบัติการ Animal Body and Museum Tour จัดที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. เปิดโลกการแพทย์สมัยใหม่

เปิดโลกการแพทย์สมัยใหม่ TELEMED ดิจิทัลตอบโจทย์ จัดที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13. เปิดโลกทักษะภาษา

เปิดโลกทักษะภาษา เทคนิคการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

14. เปิดโลกอุษาคเนย์ใครเป็นใครในอาเซียน

เปิดโลกอุษาคเนย์ใครเป็นใครในอาเซียน เปิดโลกอุษาคเนย์ใครเป็นใครในอาเซียน

15. เปิดหนังสือเตรียมตัวสอบ ENG A-Level

เปิดหนังสือเตรียมตัวสอบ ENG A-Level 40 ข้อ Online

16. กิจกรรมปริศนา

กิจกรรมปริศนา กิจกรรมสุดพิเศษ ที่จะเปิดเป็น Event พิเศษ ที่จะเปิดเผยภายหลัง

เฉพาะผู้ที่ครอบครอง Edugo Wish Box จะได้รับสิทธิการลงทะเบียนในระบบ Edugo Premium Map ระบบการเดินทางทางการศึกษาที่จะช่วยเตือนให้น้องๆ ไม่พลาดกับทุกขั้นตอนการเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมๆกับการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมกิจกรรมของ Edugo Wish Box เมื่อผ่านทุกขั้นตอนในMapรับของที่ระลึกสุดคูลไปเลย

สั่งซื้อ