เปิดรับสมัครแล้ว! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

เปิดรับสมัครแล้ว! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

21 ม.ค. 2024

ราคา
ฟรี

กิจกรรมจบแล้ว

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 
ในหัวข้อ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

โดย เอ็ดดูโก ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ BCI


>> วันอาทิตย์ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 
เวลา 09.30 - 15.00 น.
ณ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

>> วิทยากร : อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ BCI

***กิจกรรมพิเศษเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เท่านั้น


>> หัวข้อการเรียนรู้ : 

  • รู้จักการเขียน Business Model Canvas 
  • ได้เรียนรู้บทเรียนจากนักพัฒนาการตลาดและตัวอย่าง BMC ขององค์กรธุรกิจ 
  • หลักการสร้างแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน

*ผู้สนใจร่วมกิจกรรมต้องเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับ Edugo เพื่อทำการสมัครผ่านระบบ 
ไม่มีค่าใช่จ่าย

undefined


ลงทะเบียนกิจกรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนลงทะเบียนกิจกรรม

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม Edugo อื่นๆ

ไม่กิจกรรม Edugo อื่นๆ