บทนำ

 1. บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด หรือ "บริษัท" มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาของบริษัท

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

 1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้เพื่อให้บริการและปรับปรุงแพลตฟอร์มการศึกษา เป็นต้น รวมถึงฟังก์ชันสื่อสังคมออนไลน์ การซื้อผลิตภัณฑ์ภายในแอปพลิเคชัน และแบบสอบถามการประเมินตนเอง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล การศึกษา ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน) ข้อมูลโปรไฟล์ (เช่น รูปโปรไฟล์ ชื่อเล่น ความสนใจ) ข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน (สำหรับการซื้อในแอปพลิเคชัน) การตอบกลับแบบสอบถามการประเมินตนเอง ข้อมูลการใช้งาน (เช่น ปฏิสัมพันธ์ ความสนใจ ความชื่นชอบ ข้อมูลอุปกรณ์)

การใช้ข้อมูล

 1. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
  • ให้บริการและปรับแต่งประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มการศึกษา
  • สนับสนุนฟังก์ชันและปฏิสัมพันธ์ของสื่อสังคม
  • ดำเนินการและปฏิบัติการซื้อในแอปพลิเคชัน
  • ดำเนินการแบบสอบถามการประเมินตนเอง
  • ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ (เช่น การแจ้งเตือน การอัปเดต การสนับสนุน)
  • วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม

การเปิดเผยข้อมูล

 1. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ด้วยความยินยอมจากผู้ใช้ แก่ผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแพลตฟอร์มการศึกษา ฟังก์ชันสื่อสังคมออนไลน์ และการซื้อในแอปพลิเคชันเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือตอบสนองตามคำขอทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ หรือสาธารณชน

ความปลอดภัยของข้อมูล

 1. บริษัทใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการในขั้นตอนสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต สูญหาย การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาในที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานของตน
 3. ในขณะที่บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ดีไม่มีวิธีการส่งข้อมูลหรือการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้บริการ

การเก็บรักษาข้อมูล

 1. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลาตามที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนานขึ้นหรือสั้นลงอาจจำเป็นตามกฎหมายหรืออนุญาต
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไปจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

สิทธิผู้ใช้

 1. ผู้ใช้มีสิทธิ:
  • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษา
  • แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์
  • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ยกเว้นจากข้อจำกัดทางกฎหมายและสัญญา
  • ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน ยกเว้นจากข้อผูกพันทางกฎหมายและสัญญา

ลิงก์และบริการของบุคคลที่สาม

 1. แพลตฟอร์มการศึกษาอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับผิดชอบในการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของส่วนตัวที่สามนี้ ผู้ใช้ขอให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกประกาศในแพลตฟอร์มการศึกษาหรือให้ผู้ใช้ทราบผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

โดยการใช้แพลตฟอร์มการศึกษา ผู้ใช้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ [email protected]


Introduction

 1. Edugo Planet Co., Ltd. Or “the Company” is committed to protecting the privacy and personal information of its users. This Privacy Policy explains how the Company collects, uses, discloses, and safeguards personal information obtained through the use of its education platform.

Information We Collect

 1. The Company collects personal information from users in order to provide and improve the education platform, social media functions, in-app purchases, and self-assessment questionnaire.
 2. Personal information collected may include but is not limited to:
  • User account information (e.g., name, email address, school, current education and background, username, password)
  • Profile information (e.g., profile picture, bio, interests)
  • Payment and billing information (for in-app purchases)
  • Self-assessment questionnaire responses
  • Usage data (e.g., interactions, preferences, device information)

Use of Information

 1. The Company uses the collected personal information for the following purposes:
  • Providing and customizing the education platform experience
  • Facilitating social media functions and interactions
  • Processing and fulfilling in-app purchases
  • Conducting self-assessment questionnaires
  • Communicating with users (e.g., notifications, updates, support)
  • Analyzing and improving the platform’s performance and features

Disclosure of Information

 1. The Company may disclose personal information to third parties under the following circumstances:
  • With user consent
  • To service providers and partners involved in delivering the education platform, social media functions, and in-app purchases
  • To comply with legal obligations or respond to lawful requests from public authorities
  • To protect the rights, property, or safety of the Company, its users, or the public

Data Security

 1. The Company implements reasonable technical and organizational measures to protect personal information against unauthorized access, loss, misuse, alteration, or destruction.
 2. Personal information is stored securely and accessed only by authorized personnel who require the information to fulfill their job responsibilities.
 3. While the Company takes reasonable steps to protect personal information, no method of transmission or storage is 100% secure. Users acknowledge and accept this inherent risk.

Data Retention

 1. The Company retains personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, unless a longer retention period is required or permitted by law.
 2. Personal information that is no longer required will be securely disposed of or anonymized to prevent identification.

User Rights

 1. Users have the right to:
  • Access their personal information held by the Company
  • Rectify or update their personal information if inaccurate or incomplete
  • Object to the processing of their personal information, subject to legal and contractual restrictions
  • Request the deletion or erasure of their personal information, subject to legal and contractual obligations

Third-Party Links and Services

 1. The education platform may contain links to third-party websites or services. The Company is not responsible for the privacy practices or content of these third-party entities. Users are encouraged to review the privacy policies of those third parties.

Updates to the Privacy Policy

 1. The Company reserves the right to update or modify this Privacy Policy at any time. Any changes will be posted on the education platform or provided to users through other appropriate means.

By using the education platform, users signify their acceptance of this Privacy Policy. If users have any questions or concerns about the collection, use, or disclosure of their personal information, they can contact the Company via our official email address at [email protected]