Edugo CU Box

Edugo CU Box ออกแบบมาเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์การศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

  • เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับการพิชิตข้อสอบ CU-TEP โดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 วันเต็ม
  • เตรียมพร้อม TGAT 1, 2 และ 3 แบบเข้มข้น 2 วันเต็ม
  • เทคนิคการปั้นพอร์ตและการสัมภาษณ์จากอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 วันเต็ม
  • กิจกรรมเลือกพร้อมเกียรติบัตรจากองค์การระดับชาติคนละ1กิจกรรม

ราคา
8,900 บาท
10,900

เหลืออีก 398 เซ็ต
สั่งซื้อ

Edugo TU Box

Edugo TU Box ออกแบบมาเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์การศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

  • เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับการพิชิตข้อสอบ TU-GET โดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 วันเต็ม
  • เตรียมพร้อม TGAT 1, 2 และ3 แบบเข้มข้น 2 วันเต็ม
  • เทคนิคการปั้นพอร์ตและการสัมภาษณ์จากอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 วันเต็ม
  • กิจกรรมเลือกพร้อมเกียรติบัตรจากองค์การระดับชาติคนละ1กิจกรรม

ราคา
8,900 บาท
10,900

เหลืออีก 399 เซ็ต
สั่งซื้อ