ยินดีต้อนรับสู่ แพลตฟอร์มเอ็ดดูโก หรือ "แพลตฟอร์ม" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการโดย บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอ็ดดูโก แพลตฟอร์ม จำกัด โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณตกลงยินยอมยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้

ยอมรับข้อกำหนด

 1. โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แล้ว รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 2. หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มได้

บัญชีผู้ใช้

 1. เพื่อใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของแพลตฟอร์ม คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้
 2. คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปัจจุบันและครบถ้วนในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนและทำการปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบัน
 3. คุณรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลเข้าสู่บัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ

คุณสมบัติของแพลตฟอร์ม

 1. แพลตฟอร์มนี้จะให้ข้อมูลทางการศึกษา ฟังก์ชันสื่อสังคมออนไลน์ การซื้อผลิตภัณฑ์ภายในแอปพลิเคชัน และแบบสอบถามประเมินตนเอง
 2. การซื้อภายในแอปพลิเคชันอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมรวมถึงการชำระเงิน ซึ่งจะถูกนำเสนออย่างชัดเจนในระหว่างกระบวนการซื้อ

พฤติกรรมของผู้ใช้

 1. คุณตกลงที่จะใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. คุณต้องไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความรบกวนหรือกีดกันการทำงานหรือความปลอดภัยของแพลตฟอร์มหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. แพลตฟอร์มและเนื้อหาที่อยู่ในแพลตฟอร์มรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก โลโก้ และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอ็ดดูโก แพลตฟอร์ม จำกัด และได้รับคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 2. คุณไม่สามารถทำซ้ำ แก้ไข แจกจ่ายหรือใช้เนื้อหาใด ๆ จากแพลตฟอร์มนี้โดยมีการขออนุญาตล่วงหน้าจาก บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอ็ดดูโก แพลตฟอร์ม จำกัด

ความเป็นส่วนตัว

 1. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในแพลตฟอร์มนี้จะได้รับการควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใช้แพลตฟอร์ม คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. ถึงระดับที่สุดแล้ว บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอ็ดดูโก แพลตฟอร์ม จำกัด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรงหรือโอนย้าย ความเสียหายสุทธิ ความเสียหายเพลิดเพลิน หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้

การสิ้นสุด

 1. บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอ็ดดูโก แพลตฟอร์ม จำกัด สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือรับผิดชอบใด ๆ

กฎหมายที่บังคับใช้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะถูกตีพิมพ์และตีความตามกฎหมายและจะใช้ตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพากษาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้อำนาจความเห็นแบบมีเงื่อนไขของศาลในราชอาณาจักรไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

 1. บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอ็ดดูโก แพลตฟอร์ม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลใช้งานทันทีที่มีการโพสต์ในแพลตฟอร์ม

โดยการใช้แพลตฟอร์ม คุณแสดงความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]


PLEASE READ THESE TERMS OF SERVICE CAREFULLY. THIS IS A BINDING CONTRACT.

Welcome to Edugo or "the Platform", a platform services operated by Edugo Planet Co., Ltd. and Edugo Platform Co., Ltd. By accessing or using the Platform, you agree to be bound by these Terms and Conditions of Use. Please read them carefully before using the Platform.

Acceptance of Terms

 1. By accessing or using the Platform, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions of Use, as well as our Privacy Policy.
 2. If you do not agree to these terms, you may not access or use the Platform.

User Accounts

 1. In order to use certain features of the Platform, you may be required to create a user account.
 2. You agree to provide accurate, current, and complete information during the registration process and to keep your account information updated.
 3. You are responsible for maintaining the confidentiality of your account credentials and for all activities that occur under your account.

Platform Features

 1. The Platform provides educational resources, social media functions, in-app purchases, and self-assessment questionnaires.
 2. In-app purchases are subject to additional terms and conditions, including payment obligations, which will be clearly presented to you during the purchase process.

User Conduct

 1. You agree to use the Platform for lawful purposes and in a manner consistent with applicable laws and regulations.
 2. You shall not engage in any activity that may disrupt or interfere with the operation or security of the Platform or infringe upon the rights of others.

Intellectual Property

 1. The Platform and its content, including but not limited to text, graphics, logos, and software, are the property Edugo Planet Co., Ltd. and Edugo Platform Co., Ltd. and protected by intellectual property laws.
 2. You may not reproduce, modify, distribute, or otherwise use any content from the Platform without prior written permission from Edugo Planet Co., Ltd. and Edugo Platform Co., Ltd.

Privacy

 1. The collection and use of personal information on the Platform are governed by our Privacy Policy. By using the Platform, you consent to the collection and use of your personal information as described in the Privacy Policy.

Limitation of Liability

 1. To the fullest extent permitted by law, Edugo Planet Co., Ltd. and Edugo Platform Co., Ltd. shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising out of or related to the use or inability to use the Platform.

Termination

 1. Edugo Planet Co., Ltd. and Edugo Platform Co., Ltd. reserve the right to suspend or terminate your access to the Platform at any time and for any reason, without prior notice or liability.

Governing Law

 1. These Terms and Conditions of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Kingdom of Thailand. Any disputes arising out of or in connection with these terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of The Kingdom of Thailand.

Changes to the Terms

 1. Edugo Planet Co., Ltd. and Edugo Platform Co., Ltd. reserve the right to modify or update these Terms and Conditions of Use at any time. Any changes will be effective immediately upon posting on the Platform.

By using the Platform, you signify your acceptance of these Terms and Conditions of Use. If you have any questions or concerns, please contact us via our official email address at [email protected]