ตัวเลือกการแสดงผล
เปิดเทอม 1 เป็นเฟรชชี่ของรั้วมหาวิทยาลัย

เปิดเทอม 1 เป็นเฟรชชี่ของรั้วมหาวิทยาลัย

16 มิ.ย. 2568
All ชีวิตในมหาลัย

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน

ประกาศผลรอบ Direct Admission

ประกาศผลรอบ Direct Admission

2 มิ.ย. 2568
All TCAS

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com

ติดตามการรับสมัครรอบ Direct Admission

ติดตามการรับสมัครรอบ Direct Admission

31 พ.ค. 2568
All TCAS

น้องๆสามารถติดตามประกาศ และรับสมัครได้ที่ https://student.mytcas.com

ประกาศผลTCAS รอบ 3  Admission

ประกาศผลTCAS รอบ 3 Admission

30 พ.ค. 2568
All TCAS

ตรวจสอบประกาศผล พร้อมยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ https://student.mytcas.com

สมัคร TCAS รอบ 3 Admission

สมัคร TCAS รอบ 3 Admission

1 พ.ค. 2568
All TCAS

ขั้นตอนรอบนี้สำคัญมากๆ น้องๆเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com

ประกาศผลสอบ A-Level เฉพาะผู้สอบผ่านระบบกระดาษ

ประกาศผลสอบ A-Level เฉพาะผู้สอบผ่านระบบกระดาษ

1 เม.ย. 2568
All TCAS

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com

ประกาศผลสอบ A-Level เฉพาะผู้สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบ A-Level เฉพาะผู้สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

31 มี.ค. 2568
All TCAS

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com

สอบ A-Level

สอบ A-Level

1 มี.ค. 2568
All ปฏิทินการสอบ

น้องๆดูรายละเอียดของตัวอย่างกระดาษคำตอบได้ที่ www.mytcas.com/doc/student-exam-a-level/#t3

ประกาศผลรอบพอร์ต

ประกาศผลรอบพอร์ต

15 ก.พ. 2568
All TCAS

ยินดีด้วยยย มีที่เรียนแล้ว 1

สำหรับน้องสายแพทย์ ประกาศผลสอบ TPAT1

สำหรับน้องสายแพทย์ ประกาศผลสอบ TPAT1

14 ก.พ. 2568
RealisticInvestigativeEnterprisingConventional TCAS

ตรวจสอบผลสอบได้ที่ https://www9.si.mahidol.ac.th

ติดตามเกณฑ์การรับรอบโควตา(Quota)

ติดตามเกณฑ์การรับรอบโควตา(Quota)

4 ก.พ. 2568
All TCAS

สำหรับน้องๆที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่สามารถยื่นรอบQuotaได้

น้องๆสาย มธ. และจุฬาลงกรณ์  ประกาศรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

น้องๆสาย มธ. และจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

3 ก.พ. 2568
All ปฏิทินการสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ที่ดำเนินการจัดสอบโดยแต่ละคณะ

เตรียมตัวและทบทวน A Level

เตรียมตัวและทบทวน A Level

3 ก.พ. 2568
All TCAS

ใกล้สอบเข้ามาทุกที น้องต้องทบทวนเนื้อหา และฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ

สมัครสอบ A - Level

สมัครสอบ A - Level

1 ก.พ. 2568
All TCAS

เตรียมตัวสมัครสอบ

ประกาศผลTGAT เฉพาะผู้สอบผ่านระบบกระดาษ

ประกาศผลTGAT เฉพาะผู้สอบผ่านระบบกระดาษ

31 ม.ค. 2568
All TCAS

เข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com