ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน" จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอ็ดดูโก

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน" จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอ็ดดูโก

14 ม.ค. 2024

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอ็ดดูโก และกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคา
ฟรี

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน
เปิดแล้ว! กิจกรรมแนะนำหลักสูตรยอดนิยมแห่งคณะศิลปศาสตร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมกับเอ็ดดูโก ในกิจกรรม "เปิดบ้าน ศิลปศาสตร์ มธ."

เปิดแล้ว! กิจกรรมแนะนำหลักสูตรยอดนิยมแห่งคณะศิลปศาสตร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมกับเอ็ดดูโก ในกิจกรรม "เปิดบ้าน ศิลปศาสตร์ มธ."

19 ม.ค. 2024

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เอ็ดดูโก จัดกิจกรรมแนะนำคณะศิลปศาตร์และหลักสูตรที่น่าสนใจในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 19 ม.ค. 67 เวลา 16.45 - 18.45 น.

ราคา
ฟรี

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน
เปิดรับสมัครแล้ว! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

เปิดรับสมัครแล้ว! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

21 ม.ค. 2024

เอ็ดดูโก ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ BCI เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

ราคา
ฟรี

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน