เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

เปิดโลกสายด้อม เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลี

3 ส.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 40 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ส.ค. 2024

กิจกรรม “ปั้นพอร์ตสะท้อนตัวตน” และเทคนิคการเขียนSoP และการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 150 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมพิชิต  CU-TEP รอบที่ 1

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1

24 ส.ค. 2024 - 25 ส.ค. 2024

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 1 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box - CU Box

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน
เปิดคนดังในอาเซียน ตอน คนดังยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยใหม่

เปิดคนดังในอาเซียน ตอน คนดังยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยใหม่

31 ส.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมพิชิต TU-GET รอบที่ 1

กิจกรรมพิชิต TU-GET รอบที่ 1

7 ก.ย. 2024 - 8 ก.ย. 2024

กิจกรรมพิชิต TU-GET รอบที่ 1 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box - TU

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรม TGAT Intensive English (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1

กิจกรรม TGAT Intensive English (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1

14 ก.ย. 2024

กิจกรรม TGAT Intensive English (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box (CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 120 คน
ลงทะเบียน
เทคนิคการสัมภาษณ์และการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ  โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เทคนิคการสัมภาษณ์และการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 ก.ย. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1

กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1

5 ต.ค. 2024

กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 1 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 150 คน
ลงทะเบียน
เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

6 ต.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 45 คน
ลงทะเบียน
เปิดโลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพฯและเมืองพัทยา

เปิดโลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพฯและเมืองพัทยา

15 ต.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 100 คน
ลงทะเบียน
เปิดโลกเรียนรู้การปฐมพยาบาล

เปิดโลกเรียนรู้การปฐมพยาบาล

18 ต.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 60 คน
ลงทะเบียน
เปิดLAB ส่องเซลล์ Animal body and Museum Tour เปิดโลกชีววิทยา กับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดLAB ส่องเซลล์ Animal body and Museum Tour เปิดโลกชีววิทยา กับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 ต.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 80 คน
ลงทะเบียน
“เปิดโลกการทำงานของนักชีววิทยา”  ตอน เรียนและรู้เรื่องสัตววิทยา

“เปิดโลกการทำงานของนักชีววิทยา” ตอน เรียนและรู้เรื่องสัตววิทยา

21 ต.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 40 คน
ลงทะเบียน
TELEMED ดิจิทัลตอบโจทย์ เปลี่ยนโลกสุขภาพ โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

TELEMED ดิจิทัลตอบโจทย์ เปลี่ยนโลกสุขภาพ โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25 ต.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรม TGAT Intensive English (6 ชั่วโมง) รอบที่ 2

กิจกรรม TGAT Intensive English (6 ชั่วโมง) รอบที่ 2

26 ต.ค. 2024

กิจกรรม TGAT Intensive English (6 ชั่วโมง) รอบที่ 2 สำหรับเจ้าของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 120 คน
ลงทะเบียน