เปิดโลกวัฒนธรรม SAC Culture Space โบราณคดีกรุงเทพฯพร้อมการ์ดเกม ผี พระ เจ้า (Faith Factors) โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เปิดโลกวัฒนธรรม SAC Culture Space โบราณคดีกรุงเทพฯพร้อมการ์ดเกม ผี พระ เจ้า (Faith Factors) โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

29 ต.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 60 คน
ลงทะเบียน
เปิดโลกอุษาคเนย์ใครเป็นใครในอาเซียน มารู้จัก 10 บุคคลสำคัญของอาเซียนในโลกสมัยใหม่

เปิดโลกอุษาคเนย์ใครเป็นใครในอาเซียน มารู้จัก 10 บุคคลสำคัญของอาเซียนในโลกสมัยใหม่

2 พ.ย. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 40 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 2

กิจกรรมพิชิต CU-TEP รอบที่ 2

9 พ.ย. 2024 - 10 พ.ย. 2024

กิจกรรม 2 วันสุดฟิตพิชิต CU-TEP รอบที่ 2 กิจกรรมสำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box - CU Box

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน
เปิดโลกดนตรี  : การใช้ดนตรีเชื่อมโลก การใช้ดนตรีเชื่อมสังคม โดย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เปิดโลกดนตรี : การใช้ดนตรีเชื่อมโลก การใช้ดนตรีเชื่อมสังคม โดย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

23 พ.ย. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 60 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 2

กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 2

30 พ.ย. 2024

กิจกรรมเปิดตำราเตรียมพร้อม TGAT 2 & 3 (การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงานในอนาคต) (6 ชั่วโมง) รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box (CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 150 คน
ลงทะเบียน
เปิดหนังสือเตรียมตัวสอบ 40 ข้อ ENG A-Level online

เปิดหนังสือเตรียมตัวสอบ 40 ข้อ ENG A-Level online

11 ม.ค. 2025

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 300 คน
ลงทะเบียน
กิจกรรมพิชิต TU-GET รอบที่ 2

กิจกรรมพิชิต TU-GET รอบที่ 2

18 ม.ค. 2025 - 19 ม.ค. 2025

กิจกรรมพิชิต TU-GET รอบที่ 2 สำหรับผู้เป็นเจ้าของ Edugo Wish Box - TU

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

เปิดรับอีก 70 คน
ลงทะเบียน
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน" จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอ็ดดูโก

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน" จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอ็ดดูโก

14 ม.ค. 2024

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอ็ดดูโก และกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคา
ฟรี

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน
เปิดแล้ว! กิจกรรมแนะนำหลักสูตรยอดนิยมแห่งคณะศิลปศาสตร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมกับเอ็ดดูโก ในกิจกรรม "เปิดบ้าน ศิลปศาสตร์ มธ."

เปิดแล้ว! กิจกรรมแนะนำหลักสูตรยอดนิยมแห่งคณะศิลปศาสตร์ โดย คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมกับเอ็ดดูโก ในกิจกรรม "เปิดบ้าน ศิลปศาสตร์ มธ."

19 ม.ค. 2024

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เอ็ดดูโก จัดกิจกรรมแนะนำคณะศิลปศาตร์และหลักสูตรที่น่าสนใจในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 19 ม.ค. 67 เวลา 16.45 - 18.45 น.

ราคา
ฟรี

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน
เปิดรับสมัครแล้ว! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

เปิดรับสมัครแล้ว! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

21 ม.ค. 2024

เอ็ดดูโก ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ BCI เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ "การสร้างแบบจำลองธุรกิจและหลักการทำโครงการด้วย BMC"

ราคา
ฟรี

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน
เปิดโลกสงคราม สงครามครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก ต้นทางเกมดัง

เปิดโลกสงคราม สงครามครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก ต้นทางเกมดัง

29 มิ.ย. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน
เปิดโลกความหลากหลายทางภาษา ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม “วิวิธชาติพันธุ์”

เปิดโลกความหลากหลายทางภาษา ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม “วิวิธชาติพันธุ์”

13 ก.ค. 2024

1 ใน 16 กิจกรรมเลือกของ Edugo Wish Box(CU/TU)

เงื่อนไขลงทะเบียน
เฉพาะสมาชิก Edugo Planet Card

กิจกรรมจบแล้ว
ลงทะเบียน