เลือกอาชีพที่เหมาะกับคุณด้วยแบบทดสอบ Holland Code

ทำแบบทดสอบ
Holland Code Realistic (R)

REALISTIC (รีอะลิส’ทิค)

คนประเภทนี้มักมีความสนใจระบบเครื่องยนต์กลไกและเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสายลุยไม่กลัวแดดไม่กลัวเลอะ รักอิสระ เวลาทำงานก็จะจริงจังมากเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบก็นั่งทำคนเดียวได้เป็นชั่วโมงๆ บางคนก็สันโดษนิดๆ ด้วย

Holland Code Investigative (I)

INVESTIGATIVE (อินเวส-ติเก-ทีฟ)

คนประเภทนี้มักเป็นนักคิด ชอบวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความเข้าใจเทคโนโลยีโดยเฉพาะถ้าเอามาแก้ปัญหาต่างๆ และก็ช่างสังเกตสุดๆ บางคนก็คิดมากจนกลายเป็นคนพูดน้อยไปเลย

Holland Code Artistic (A)

ARTISTIC (อาร์ทิส'ติก)

คนประเภทนี้คือ สายอาร์ทตัวจริง ประเภทความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง บางคนก็มีทักษะทางด้านศิลปะ การเล่นเครื่องดนตรีหรือร้องเพลงและมักมีมุมมองในสิ่งรอบข้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

Holland Code Social (S)

SOCIAL (โซเชียล)

คนประเภทนี้คือ นักสังคมตัวยง มีความสามารถในการพูด มีทักษะทางภาษา มีทักษะการติดต่อสื่อสาร นอกจากจะเป็นนักเข้าสังคมแล้วยังเป็นคนที่สนับสนุนคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี มักจะแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึก และการใช้สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

Holland Code Enterprising (E)

ENTERPRISING (เอ็นเทอร์ไพร์'ซิ่ง)

หลบหน่อย บอสจะเดิน คนประเภทนี้คือ เป็นผู้ที่ชอบการเป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเอง มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารและการนำเสนอ และมีความกล้าตัดสินใจและเป็นนักวางแผน เจ้าโปรเจคพอสมควร

Holland Code Conventional (C)

CONVENTIONAL (คัน-เวน-ชั่น-นัล)

คนประเภทนี้นับว่าเป็นคนที่อยู่ในกฏเกณฑ์ดีที่สุด เป็นคนที่มีระเบียบและชอบความเรียบง่าย มั่นคง มีความรอบคอบและใส่ใจในความถูกต้อง มีความสุขุม และมั่นคง จนบางครั้งก็กลายเป็นคนที่นิ่งมากๆ

ทำแบบทดสอบ