เปิด 10 อาชีพแห่งอนาคต มีงานรอแน่นอน

เปิด 10 อาชีพแห่งอนาคต มีงานรอแน่นอน

2 ก.พ. 2567
เปิดโลกอาชีพน่าสนใจ

         เรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะหยิบจับ ทำอะไร ก็มีแต่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งสมัยนี้ การทำงานหลายอย่างมี AI เข้ามาแทนที่ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะการวางแผนพัฒนาสิ่งต่างๆ ยังต้องใช้สมองและการลงมือทำจากคนอยู่ ด้วยความประณีตจากฝีมือคน โดยมี AI เข้ามาช่วยเสริมบางส่วน หรือที่เรียกว่า “AI co-piot”

        สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาอาชีพที่เรียนแล้วมีงานรองรับ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เอ็ดดูโก ขอแนะนำ 10 อาชีพแห่งอนาคต ที่เรียนแล้วชีวิตไม่ตกงานแน่นอน!!


1. นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Analysts and Scientists)

undefined

        ต้องบอกเลยว่า อาชีพสายนี้ แม้จะมีกระแสยอดนิยมมาหลายปี แต่ก็ไม่เคยดรอป เพราะทุกบริษัทบนโลกนี้ จะต้องมีนักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่รวบรวมและนำข้อมูลต่าง ๆ หรือ Big Data มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคขั้นสูง นำไปพัฒนาและต่อยอดกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำพาองค์กรให้เติบโตขึ้นได้ ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญ เพราะจะทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจได้ 

คณะที่เรียน: 

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: 

 • ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติเชิงลึก 
 • ความสามารถในการเขียน ภาษาโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น SQL, Python, ภาษา R, Json หรือ JavaScript รวมไปถึงการสร้าง Dashboard

ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Data Mining การทำ Machine Learning


2. ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ (Al and Machine Learning Specialists)

undefined

        น้องๆ คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาแรงขนาดไหนในยุคนี้ เรียกได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยตาม เลยทำให้มีอาชีพนี้ และต้องใช้คนที่มีทักษะเชี่ยวชาญสูง โดยมีหน้าที่ออกแบบ และพัฒนาระบบ AI ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ใช้ AI ในการสร้างแบบจำลองต่างๆ ทั้งภาพ เสียง ข้อความ วิดีโอ ช่วยให้ธุรกิจลดทอนแรงงานคน แต่ใช้สมองกลของ AI เข้ามาช่วยแทน 

คณะที่เรียน: 

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: 

 • การเขียนโปรแกรม (Programming)
 • ความรู้ความเข้าใจใน Computer Science และ Software Engineering
 • ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ


3.  นักวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Analysts)

undefined

        อีกหนึ่งอาชีพสายไอที ที่ต้องทำหน้าที่วิเคราะห์และดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ คอยจัดการระบบ ดูแลตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยง เฝ้าระวังการถูกขโมยข้อมูล ช่วยให้องค์กร บริษัทปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวไม่รั่วไหล ป้องกันการคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ มาก

คณะที่เรียน: 

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และวิทยาการข้อมูล  
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: 

 • ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 
 • ระบบปฏิบัติการ (OS) 
 • ซอฟต์แวร์ ภาษาโปรแกรม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ความเข้าใจในการโจมตีและเทคนิคของแฮ๊กเกอร์ (Hacker) 
 • ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล 
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 
 • ทักษะการจัดการเวลาและการวางแผน


4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและการวางกลยุทธ์ (Digital Marketing and Strategy Specialists)

undefined

        สำหรับธุรกิจแล้ว คงขาดไม่ได้เลย กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดดิจิทัล ในยุคที่มีการแข่งขันสูง อาชีพนี้จะทำให้สามารถวิเคราะห์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลสถิติเชิงลึก ไปจนถึงการวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการตลาดและการสื่อสาร ทั้งคอนเท้นต์ โฆษณา เพื่อทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล มุ่งให้ธุรกิจเติบโตและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้

คณะที่เรียน: 

 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: 

 • การตลาดดิจิทัล 
 • การสร้าง Branding
 • การทำ Content Marketing
 • การวางแผนและสร้างกลยุทธ์
 • การทำ SEO
 • เข้าใจการทำงานของ Social Media


5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Professionals)

undefined

        ทุกธุรกิจย่อมต้องมีคนที่เป็นมือโปร ด้านการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น อาชีพนี้จึงสำคัญมาก โดยมีหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ พัฒนา หาแนวทาง การจัดการ การบริหารความเสี่ยง หาวิธีการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ด้านบริหาร ด้านการตลาด และการสื่อสาร

คณะที่เรียน: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิขาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: ทักษะการบริหารธุรกิจ ทักษะการตลาด ทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหา ทักษะด้านการจัดการข้อมูลธุรกิจ


6. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน (Software and Applications Developers)

undefined

        อาชีพสายเว็บ แอพพลิเคชั่น พัฒนาซอฟแวร์ มาแรงมากนะในยุคนี้ และยังจะมีอาชีพนี้ต่อไป เพราะทุกองค์กรต้องมีคนทำงานตรงนี้ ไม่ว่าจะ ออกแบบวิเคราะห์ระบบ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม การติดตั้งระบบ นักออกแบบ UX/UI สร้างและพัฒนาจนใช้งานได้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนได้  อาชีพสายนี้บอกเลยเงินเดือนสูงมาก

คณะที่เรียน: 

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: ทักษะที่จำเป็น เช่น การเขียน HTML, CSS, Javascript  การใช้งานเฟรมเวิร์ก เช่น React, JS  ไปจนถึงการใช้ภาษาเขียนโค้ดอื่น ๆ เช่น Python, Java,  Ruby, SQL ฯลฯ


7. ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน (Sustainability Specialist)

undefined

        อาชีพใหม่ขึ้นแท่น ที่ตลาดโลกต้องการ เนื่องจากทุกธุรกิจ หันมาใส่ใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ในการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม เป็นอาชีพที่ต้องจัดการวางแผนซัพพอร์ตองค์กรให้เติบโตแบบยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

คณะที่เรียน: 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน, สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: พื้นฐานเรื่อง ESG การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล การจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อม ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ


8. นักวิเคราะห์ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analysts)

undefined

        โลกของธุรกิจมักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนกว่าเดิม ทำให้อาชีพนี้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ค้นคว้าข้อมูล โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ให้เห็นภาพแนวทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุน และกำไร จนเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

คณะที่เรียน: 

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: การวิเคราะห์ธุรกิจ มีความรู้ด้านระบบอัจฉริยะที่ใช้ในการทำธุรกิจต่าง ๆ มีความรอบรู้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น SQL, Python หรือ R ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 


9. Content Creator

undefined

        ในระยะยาวสายนี้ ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับคนที่ชอบสายงานครีเอทีฟ บันเทิง โฆษณา ซึ่งคนที่ทำหน้าที่นี้ ต้องเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างไอเดียใหม่ๆ ทั้งเรื่องของการเขียน คิดแคปชั่น ผลิตคอนเท้นต์วิดีโอ รู้และเข้าใจการตลาด ชอบเทรนด์ใหม่ๆ ตามกระแส และสามารถใช้ความสามารถไปทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์โปรดักซ์ต่างๆ ได้ 

คณะที่เรียน: 

 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 • คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: 

 • ทักษะการเขียน 
 • ทักษะการเล่าเรื่อง 
 • การทำกราฟิก 
 • การตัดต่อวิดีโอ 
 • การสื่อสาร 
 • การตลาด 
 • โมชั่นกราฟิก 


10. ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด

undefined

        จากปัญหาของสังคม ที่เราจะเห็นได้ว่าผู้คนมีความเครียด และโรคซึมเศร้ากันเป็นจำนวนมาก การมีอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด หรือนักจิตบำบัด จึงจำเป็นต่อสังคมมาก และจะมาแรงในอนาคต อาชีพนี้ จะเป็นผู้สื่อสารพูดคุยเพื่อการบำบัด กับผู้ที่มีปัญหาทางความคิด จิตใจ เพื่อให้สุขภาพจิตและภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับผู้เข้ารับการบำบัด

คณะที่เรียน: 

 • คณะจิตวิทยา 
 • คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบัด
 • คณะเทคนิคการเเพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด

ความสามารถพิเศษของอาชีพ: 

 • ศิลปะบำบัด
 • ดนตรีบำบัด 
 • ทักษะการสื่อสาร 
 • การมีมนุษยสัมพันธ์ 
 • การโน้มน้าวใจเก่ง 
 • ทัศคติเชิงบวก 
 • ทักษะการเป็นผู้นำ 
 • นักกิจกรรม มีจิตวิทยาเข้าใจคน

        และนี่ก็คือ 10 อาชีพแห่งอนาคต ที่น้องๆ คนไหนชอบแนวนี้ เรียนแล้วปัง ได้ตังค์เยอะแน่นอน แต่ต้องสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเยอะๆ รวมถึงความมุ่งมั่นที่อยากทำให้ได้ด้วย อนาคตอาจมีอาชีพจากสายเหล่านี้ แตกแขนงแปลกใหม่ไปจากงานเหล่านี้ก็ได้ มีพื้นฐานจาก  10 อาชีพนี้ไว้ ก็ไม่เสียเปล่าน๊า

        อัพเดทเรื่องราววงการการศึกษาและมองหาคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ มาดูที่ Edugo เลย!

#

ข่าวสารอื่นๆ

ชอบหมา ชอบแมว รักสัตว์ชอบช่วยเหลือสัตว์ อยากเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไร Free Plan

ชอบหมา ชอบแมว รักสัตว์ชอบช่วยเหลือสัตว์ อยากเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไร

10 พ.ค. 2567
RealisticInvestigativeEnterprising เปิดโลกอาชีพน่าสนใจ

สายรักสัตว์ อาชีพสัตวแพทย์ กลายเป็นอีกอาชีพสุดปัง ที่น้อง ๆ หลายคนอยากเป็นกัน สำหรับคนตั้งใจ และรักอยากจะเป็นสัตวแพทย์จริง ๆ เดี๋ยวเอ็ดดูโกจะบอกว่า อยากเป็นสัตว์แพทย์ต้องทำอย่างไร

อยากเป็นนักกฎหมาย/ ทนายความต้องทำอย่างไร Free Plan

อยากเป็นนักกฎหมาย/ ทนายความต้องทำอย่างไร

10 พ.ค. 2567
RealisticInvestigativeSocialEnterprisingConventional เปิดโลกอาชีพน่าสนใจ

น้อง ๆ ที่มีความฝัน อยากช่วยเหลือคน และสังคม ให้รอดพ้นจากคดี หรือ ให้ชนะคดีต่างๆ ย่อมอยากเป็นนักกฎหมาย หรือ ทนายความ มาดูกันเลยว่า อยากเป็นนักกฎหมาย/ ทนายความ ต้องทำอย่างไรบ้าง

​EDUGO Thailand ร่วมเปิดงาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” Free Plan

​EDUGO Thailand ร่วมเปิดงาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 : มหัศจรรย์วันหนังสือ”

10 ม.ค. 2567
All เปิดโลกอาชีพน่าสนใจ

​EDUGO Thailand ร่วมเปิดงาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 : มหัศจรรย์วันหนังสือ” พร้อมมอบหนังสือมอบของขวัญให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิเด็ก

งานเปิดบ้านสถาบันการบินพลเรือน งาน PAE & AST WORKSHOP Free Plan

งานเปิดบ้านสถาบันการบินพลเรือน งาน PAE & AST WORKSHOP

24 ส.ค. 2566
RealisticInvestigative เปิดโลกอาชีพน่าสนใจ

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบินและทักษะช่างอากาศยาน รุ่นที่ 2" 👉🏻วันที่ 4-5 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมฟรีตลอดกิจกรรม