แนะนำ 6 มหาวิทยาลัยดังติดอันดับของประเทศ

แนะนำ 6 มหาวิทยาลัยดังติดอันดับของประเทศ

29 ม.ค. 2567
ชีวิตในมหาลัย

        เอาล่ะ ช่วงเทศกาลอันแสนคึกคักของเด็กม.ปลาย ใกล้เข้ามาทุกที หลายคนได้ที่เรียนต่อแล้ว แต่บางคนยังเลือกอยู่ แน่นอนว่า การเลือกมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ น้องๆ ก็ต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาเป็นอันดับต้นๆ อยู่แล้ว ถ้ามีความตั้งใจ มั่นใจว่าจะเข้าเรียน ม.ติดท้อปของประเทศ ยังไงก็ทำได้แน่ๆ ซึ่ง  มหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมในไทยมีหลายแห่ง วันนี้ขอแนะนำ 6 มหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คนจะเป็นที่ไหนบ้าง ตรงใจน้องๆ แค่ไหน มาทำความรู้จักกันเถอะ


1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับการจัดอันดับจากQS University Ranking ปี 2024 ให้อยู่ในอันดับ1 ของไทย อันดับที่ 211ของโลก เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของนักเรียนมีคณะสำนักวิชา สถาบัน ให้เลือก 42 คณะ 441 หลักสูตร

undefined

คณะและหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

undefined

ตัวอย่างดาราที่เรียนจุฬาฯ

 • แอฟ ทักษอร คณะนิเทศศาสตร์
 • บอย ปกรณ์  คณะเภสัชศาสตร์
 • ญาญ่า อุรัสยา คณะอักษรศาสตร์
 • กันต์ กัณตถาวร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี


2. มหาวิทยาลัยมหิดล

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และขึ้นชื่อในเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่เรียนเก่งกันมากๆ กับมหาวิทยามหิดล ได้รับการจัดอันดับจากQS University Ranking ปี 2024 ให้อยู่ในอันดับ 2 ของไทย อันดับที่ 382 ของโลก ในแต่ละปีมีนักเรียนแข่งขันสอบเข้ากันสูงมาก ปัจจุบันมหิดลมีคณะ 16 คณะ , สถาบัน 7 แห่ง, วิทยาลัย 6 แห่ง ศูนย์ 10 แห่ง

undefined

คณะและหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

undefined

ตัวอย่างดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เรียนมหิดล

 • นนกุล ชานนวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์
 • นาย นภัทร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • เฌอปราง BNK48 วิทยาลัยนานาชาติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 • พญ.ลลนา ก้องธรณินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปราง กัญญ์ณรัณวิทยาลัยนานาชาติสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ


3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกช้าง มช./ รับน้องขึ้นดอย คงเป็นซิกเนเจอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.ดังของภาคเหนือ ที่มีบรรยากาศดี ใกล้ชิดดอย และซึมซับวัฒนธรรมล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 3 ของไทย และอันดับ 571 ของโลก จาก QS University Ranking ปี 2024 มีคณะให้เลือก 21 คณะ 3 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย

undefined

คณะและหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะวิจิตรศิลป์

undefined

ตัวอย่างดาราที่เรียนม.เชียงใหม่

 • นุ่น ศิรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • พลอย ภัทรากร คณะนิติศาสตร์
 • แคน อติรุจ คณะการสื่อสารมวลชน
 • ปลื้ม ปุริม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่พุ่งทะยานมาแรง เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 751-760 ของโลก QS University Ranking ปี 2024 แม้ว่าชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่ได้มีดีเฉพาะคณะเกษตร แต่ด้านอื่นก็โดดเด่นไม่แพ้ใคร มีให้เลือก 20 คณะ 1 วิทยาลัยนานาชาติ และมีสาขาหลายแห่งมาก ทั้งบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วิทยาเขตศรีราชา และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

undefined

คณะและหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม

undefined

ตัวอย่างดาราที่เรียนม.เกษตรฯ

 • แพนเค้ก เขมนิจ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
 • ต่อ ธนภพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • เก้า สุภัสสรา คณะเศรษฐศาสตร์
 • พีพี กฤษฏ์ คณะเศรษฐศาสตร์
 • มุก วรนิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์


5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้ามไปฝั่งภาคอีสานกันบ้าง กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาค เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 7 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 951-1000 ของโลก จาก QS University Ranking ปี 2024 โดยมีนักเรียนสนใจเข้าเรียนที่นี่เป็นจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศ ความกว้างของมหาลัย และความดังเป็นที่รู้จัก มีคณะให้เลือก19 คณะ 71 หลักสูตร 330 สาขาวิชา  4 วิทยาลัย และมีวิทยาเขตหนองคายด้วย 

undefined

คณะและหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

undefined

ตัวอย่างดาราที่เรียนม.ขอนแก่น

 • เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ไมค์ ภัทรเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ดิม แทททู คัลเลอร์ คณะวิทยาการจัดการ
 • กวาง เดอะเฟซ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมการทำงาน เด็กที่จบธรรมศาสตร์เก่งและมีความสามารถเยอะ ปัจจุบันธรรมศาสตร์ ถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับ 5 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 600 ของโลก QS University Ranking ปี 2024 และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด 1 ใน 10 ของโลกมหาวิทยาลัยแห่งความเท่าเทียมทางเพศ จากการจัดอันดับโดยThe Times Higher Education 2023 ธรรมศาสตร์มีคณะให้เลือก 19 คณะ 4 วิทยาลัย 1 สถาบัน 1 สำนักวิชา จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 256 หลักสูตร

undefined

คณะและหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

undefined

ตัวอย่างดาราที่เรียนธรรมศาสตร์

 • เบลล่า ราณีคณะ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • บิวกิ้น พุฒิพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • ต้าเหนิง กัญญาวีร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • มะปราง อลิสา คณะศิลปศาสตร์

        เป็นยังไงกันบ้างน้องๆ กับ 6 มหาวิทยาลัยติดท้อปชื่อดังของประเทศไทย ที่เอามาฝากกัน สนใจม.ไหน พยายามและตั้งใจสอบกันให้ได้นะ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ยังมีชื่อเสียงและมีคุณภาพดีเช่นเดียวกันอีกเพียบเลย แต่ถ้ายังไม่รู้จะไปทางไหนดี มาที่ Edugo อัพเดทข่าวสารวงการการศึกษาและช่วยน้องๆ ค้นหาตัวเอง ขอให้ได้เจอมหาลัยในฝันนะ

#

ข่าวสารอื่นๆ

ผู้ร่วมก่อตั้งเอ็ดดูโกร่วมแชร์ความรู้บนเวทีเสวนา ที่งานหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ Free Plan

ผู้ร่วมก่อตั้งเอ็ดดูโกร่วมแชร์ความรู้บนเวทีเสวนา ที่งานหนังสือ ของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

17 ม.ค. 2567
All ชีวิตในมหาลัย

ผู้ร่วมก่อตั้งเอ็ดดูโกร่วมแชร์ความรู้บนเวทีเสวนา "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ให้แก่เยาวชน" ในงาน จตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 : มหัศจรรย์วันหนังสือ จัดโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม กิจกรรม Storytelling พลังแห่งการสื่อสาร Free Plan

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม กิจกรรม Storytelling พลังแห่งการสื่อสาร

28 ส.ค. 2566
All ชีวิตในมหาลัย

รายชื่อผู้ได้เข้าร่วม กิจกรรม Storytelling พลังแห่งการสื่อสาร โดย Software Park ร่วมกับ Edugo ในรูปแบบกิจกรรม Online

แนะนำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Free Plan

แนะนำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 ส.ค. 2566
InvestigativeConventional ชีวิตในมหาลัย

แนะนำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 มหาวิทยาลัยการแพทย์ยอดนิยมในประเทศไทย ตามข้อมูล U.S. News & World Report Free Plan

10 มหาวิทยาลัยการแพทย์ยอดนิยมในประเทศไทย ตามข้อมูล U.S. News & World Report

10 พ.ค. 2567
All ชีวิตในมหาลัย

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ ประเทศไทยมีคณะแพทยศาสตร์อยู่ในหลายๆ มหาวิทยาลัย วันนี้พี่ๆเอ็ดดูโกพาน้อง ๆ รู้จักกับ 10 มหาวิทยาลัยการแพทย์ยอดนิยม จากข้อมูลของ U.S. News & World Report